GRAFIKA

Realizácie

zlata-studna-center

Tvorba Corporate identity

- je zameraná na komplexné vizuálne spracovanie firmy klienta, ktoré obsahuje (logo, logo manuál, reklamné pútače, web stránka, ... - všetky produkty závisia od výberu klienta kde všade sa môže uplatniť grafika a reklamná stratégia)

Tvorba animovaného banneru

- súvisí s tvorbou web stránky alebo reklami na velkopločné zobrazovacie zariadenie, prípadne televíznej reklamy

- banner sa vhodne umiestňujeme do web stranky, tak aby nenarúšal štruktúru kompozicie

- je ladený vo farebnej škále web stránky

- v prípde reklamného spotu je nutnosť konzultácie ohladne dramaturgie

Tlač

Vytvárame grafické návrhy pre vaše potreby. V tlačovej forme vytvárame katalógy, letáky, plagáty, veľkoplošná reklama, informačné systémy atď. Spracúvame váš dodaný podkladový materiál alebo v prípade potreby dokážeme zabespečiť všetky potrebné vstupné materiály.

Kurzy

- poskytujeme kurzy webdesign, video, tvorba web stránok, správa web stránok, počítačovej grafiky, vytvarných techník

 

pracujeme v tychto programoch

photoshop ilustrator premiere after coreldraw